Feliratkozás a merfoldyachting.hu hírlevelére

www.merfoldyachting.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) Mérföld Yachting Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (iroda/telephely: 1012 Budapest, Márvány u. 17., levelezési cím/székhely: 1118 Budapest, Ratkóc u. 17.)

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2010. március 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101638/2016.

 

 1. ADATKÉRÉS

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

 A / Ügyfelek személyes adatainak kezelése

Az ügyfelek esetében az adatkezelés célja az információkéréseik és ajánlatkéréseik megválaszolása, a szerződéses jogviszony létrehozásához szükséges szerződés kötelező adattartalommal történő elkészítése, a jogviszony során szükséges kapcsolattartás, a biztosításkötés és a hajózás/hajóbérlés/utazás megkezdéséhez szükséges adatok biztosítása a Mérföld Yachting Kft. és/vagy az ügyfél és/vagy szerződött külföldi partnere között és részére.

a.) árajánlat kérése esetén azok nevét, telefonszámát és e-mail címét kéri el és rögzíti. Ezen adatok kizárólag az árajánlat adás vagy azzal kapcsolatos levelezés során kerülnek felhasználásra az ügyvezetés és a munkavállalók által. Amennyiben nem jön létre szerződéses jogviszony a Társaság az árajánlat kérő személyes adatait törli.

b.) szerződéskötéshez és a számla kiállításhoz az előbbieken kívül szükséges, hogy ügyfél a meghatározott személyes adatait: számlázási név, számlázási cím, adószám, levelezési cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma a Mérföld Yachting Kft.  rendelkezésére bocsássa. Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésére bocsájtott adatokat papír formátumban és elektronikusan rögzíti. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően előírt 5 év iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. törli a tudomására jutott adatokat. Azon szerződéseknél, amelyeket ügyfél a Mérföld Yachting Kft. közvetítésével, külföldi partnerrel köt, a Mérföld Yachting Kft. az ügyletben jóhiszeműen, a külföldi partner nevében és javára jár el, az ügyfél szerződéses adatait elektronikus úton ügyfél előzetes hozzájárulásával a külföldi partnernek továbbítja. A közvetítés során a külföldi partner és a Mérföld Yachting Kft. külön adatkezelőnek minősül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi partner adatkezelése nem felelőssége a Mérföld Yachting Kft.-nek. Ügyfél a külföldi partner adatkezelési gyakorlatáról közvetlenül a külföldi partnernél köteles tájékozódni. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően előírt 5 év iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. a közvetítés során tudomására jutott személyes adatokat törli.

c.) útlemondási biztosítás kötéséhez és a hajózás megkezdéséhez szükséges, hogy ügyfél saját és utastársainak meghatározott személyes adatait: név, nem, születési hely és idő, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevélszám, lakcím (tartózkodási hely), hajóvezetői engedély szám, telefonszám, autó rendszám, érkezési és indulási adatok, lábméret a Mérföld Yachting Kft.  rendelkezésére bocsássa. Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésére bocsájtott adatokat papír formátumban és elektronikusan rögzíti. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően 5 év előírt iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. törli a tudomására jutott adatokat. A Mérföld Yachting Kft. az ügyletben jóhiszeműen, a külföldi partner nevében és javára jár el, az ügyfél szerződéses adatait elektronikus úton ügyfél nevében a külföldi partnernek továbbítja.  A közvetítés során a külföldi partner és a Mérföld Yachting Kft. külön adatkezelőnek minősül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi partner adatkezelése nem felelőssége a Mérföld Yachting Kft.-nek. Ügyfél a külföldi partner adatkezelési gyakorlatáról közvetlenül a külföldi partnernél köteles tájékozódni.

B / Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés céljának betartásával Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésre bocsájtott adatok felhasználásával a jogviszony fennállása alatt jogosult e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben felvenni a kapcsolatot az ügyfeleivel.

Mérföld Yachting Kft. valamennyi rendelkezésére bocsájtott adatot és tényt bizalmasan kezel, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és csak akkor továbbítja, ha az ügyfél hozzájárult.

C / Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

A Mérföld Yachting Kft. a www. merfoldyachting.hu internetes honlap üzemeltetője, lehetőséget nyújt az elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, azzal a céllal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a cég által nyújtott szolgáltatásokról és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

Aki a Hírlevélre feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mérföld Yachting Kft. a személyes adatait kapcsolatfelvétel, információ-és ajánlatküldés céljából kezelje.  A Hírlevélre történő feliratkozás a honlapon található „Feliratkozás Hírlevélre” linkre kattintva lehetséges, a tájékoztató megismerése után, a nevének és az e-mail címének megadásával, valamint a jelölő négyzet kitöltésével.

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.  Az adatkezelő a Mérföld Yachting Kft. Az érintettek a Hírlevélre feliratkozó személyek. A kezelt adatok köre a feliratkozó neve és e-mail címe. A kezelt adatokat a Hírlevél küldés szolgáltatásban közreműködő, technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Mérföld Yachting Kft, mint adatkezelő nyilvántartást vezet a Hírlevélre feliratkozók adatairól. Az adatkezelő a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozó adatait adattörlési kérelméig kezeli. A Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok vonatkozásában az adatkezelő adattovábbítást nem végez.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törli a Társaság. A hozzájárulás visszavonását postai úton a 1118 Budapest, Ratkóc u. 17. címre, elektronikus úton a info@merfoldyachting.hu e-mail címre továbbíthatja.

D / COOKIE-k

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvélemény kutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal

E / Egyéb Adatkérés

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

 

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Az ügyfelek adataihoz a Mérföld Yachting Kft. ügyvezetése, munkavállalói és könyvelése férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozás során mind kellő gondossággal járnak el és csak az adatkezelés céljának megvalósítására használják fel a Mérföld Yachting Kft. által kezelt adatokat. Harmadik személy részére az adatokat csak akkor továbbítják, ha az ügyfél hozzájárult.

A Társaság, mint megbízó szerződést köt az adatfeldolgozói tevékenység ellátására az Adatfeldolgozókkal. Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.  A Társaság és az adatfeldolgozó is vállalja, hogy megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására.

 

 1. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás postai úton a 1118 Budapest, Ratkóc u. 17. címre, elektronikus úton a info@merfoldyachting.hu e-mail címre kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (1116, Budapest, Talpas u. 3. – www.webshark.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét is.

A Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit vettük alapul.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

 1. FONTOS WEBCÍMEK

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Mérföld Yachting Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása Felhasználó felelősségére történik.

Az oldalakon szereplő elírásokból adódó félreértések és károk miatt a Mérföld Yachting Kft. semminemű felelősséget nem vállal. Az oldalakon szereplő feltételes ajánlatok kifejezetten nem minősülnek – még azok elfogadása esetén sem- szerződést létrehozó, vagy kötelező szerződéskötési kényszert jelentő ajánlatnak.

A Mérföld Yachting Kft. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, a használatából, használatra képtelen állapotából származnak, továbbá a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Európai Utazási Biztosító