Feliratkozás a merfoldyachting.hu hírlevelére

Adatkezelési Tájékoztató (adatvédelmi nyilatkozat)

A Mérföld Yachting Kft. ezúton tájékoztatja ügyfeleit és a www.merfoldyachting.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelőjeként annak látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók/ügyfelek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a Mérföld Yachting Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), elérhetőségei 1012 Budapest, Márvány u. 17. 4.szint Intranszmas irodaház (iroda/telephely), telefonszám: 06 1 2252260, 06 1 2252261, 06 20 9190313 munkaidő hétköznap 8-16:30, székhely: 1118 Budapest, Ratkóc u. 17. (levelezési cím).

Amennyiben az Adatkezelő a Weboldal látogatójától/ügyfeleitől bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő Weboldala használatakor a látogató/ügyfél esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, továbbá a tevékenységének ellátása során kezelt személyes adatok eljárási rendjéről szól. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel elérhetőségein.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101638/2016.

 1. ADATKÉRÉS

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

A / Ügyfelek személyes adatainak kezelése

Az ügyfelek esetében az adatkezelés célja az információ-kéréseik és ajánlat-kéréseik megválaszolása, a szerződéses jogviszony létrehozásához szükséges szerződés kötelező adattartalommal történő elkészítése, a jogviszony során szükséges kapcsolattartás, esetlegesen biztosításkötés és a hajózás/hajóbérlés/utazás megkezdéséhez szükséges adatok biztosítása a Mérföld Yachting Kft. és/vagy az ügyfél és/vagy szerződött külföldi partnere között és részére.

a.) árajánlat kérése esetén azok nevét, telefonszámát és e-mail címét kéri el és rögzíti. Ezen adatok kizárólag az árajánlat adás vagy azzal kapcsolatos levelezés során kerülnek felhasználásra az ügyvezetés és a munkavállalók által. Amennyiben nem jön létre szerződéses jogviszony a Társaság az árajánlatkérő személyes adatait törli.

b.) szerződéskötéshez és a számla kiállításhoz az előbbieken kívül szükséges, hogy ügyfél a meghatározott személyes adatait: számlázási név, számlázási cím, adószám, levelezési cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma a Mérföld Yachting Kft.  rendelkezésére bocsássa. Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésére bocsájtott adatokat papír formátumban és elektronikusan rögzíti. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően előírt 5 év adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelt adatok esetében 8 év iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. törli a tudomására jutott adatokat. Azon szerződéseknél, amelyeket ügyfél a Mérföld Yachting Kft. közvetítésével, külföldi partnerrel köt, a Mérföld Yachting Kft. az ügyletben jóhiszeműen, a külföldi partner nevében és javára jár el, az ügyfél szerződéses adatait elektronikus úton ügyfél előzetes hozzájárulásával a külföldi partnernek továbbítja. A közvetítés során a külföldi partner és a Mérföld Yachting Kft. külön adatkezelőnek minősül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi partner adatkezelése nem felelőssége a Mérföld Yachting Kft.-nek. Ügyfél a külföldi partner adatkezelési gyakorlatáról közvetlenül a külföldi partnernél köteles tájékozódni. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően előírt 5 év adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelt adatok esetében 8 év iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. a közvetítés során tudomására jutott személyes adatokat törli.

c.) útlemondási biztosítás kötéséhez és a hajózás megkezdéséhez szükséges, hogy ügyfél saját és utastársainak meghatározott személyes adatait: név, nem, születési hely és idő, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevélszám, lakcím (tartózkodási hely), hajóvezetői engedély szám, telefonszám, autó rendszám, érkezési és indulási adatok, lábméret a Mérföld Yachting Kft. rendelkezésére bocsássa. Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésére bocsájtott adatokat papír formátumban és elektronikusan rögzíti. A szerződéses viszony megszűntét követően a kötelezően 5 év adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelt adatok esetében 8 év iratmegtartási időszak lejártával Mérföld Yachting Kft. törli a tudomására jutott adatokat. A Mérföld Yachting Kft. az ügyletben jóhiszeműen, a külföldi partner nevében és javára jár el, az ügyfél szerződéses adatait elektronikus úton ügyfél nevében a külföldi partnernek továbbítja.  A közvetítés során a külföldi partner és a Mérföld Yachting Kft. külön adatkezelőnek minősül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi partner adatkezelése nem felelőssége a Mérföld Yachting Kft.-nek. Ügyfél a külföldi partner adatkezelési gyakorlatáról közvetlenül a külföldi partnernél köteles tájékozódni.

B / Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés céljának betartásával Mérföld Yachting Kft. a rendelkezésre bocsájtott adatok felhasználásával a jogviszony fennállása alatt jogosult e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben felvenni a kapcsolatot az ügyfeleivel.

Mérföld Yachting Kft. valamennyi rendelkezésére bocsájtott adatot és tényt bizalmasan kezel, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és csak akkor továbbítja, ha az ügyfél hozzájárult.

C / Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A Mérföld Yachting Kft. a www. merfoldyachting.hu internetes honlap Adatkezelője, lehetőséget nyújt az elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, azzal a céllal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a cég által nyújtott szolgáltatásokról és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

Aki a Hírlevélre feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mérföld Yachting Kft. a személyes adatait kapcsolatfelvétel, információ- és ajánlatküldés céljából kezelje. A Hírlevélre történő feliratkozás a honlapon található „Feliratkozás Hírlevélre” linkre kattintva lehetséges, a tájékoztató megismerése után, a nevének és az e-mail címének megadásával, valamint a jelölő négyzet kitöltésével.

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelő a Mérföld Yachting Kft. Az érintettek a Hírlevélre feliratkozó személyek. A kezelt adatok köre a feliratkozó neve és e-mail címe. A kezelt adatokat a Hírlevél küldés szolgáltatásban közreműködő, technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Mérföld Yachting Kft. mint adatkezelő nyilvántartást vezet a Hírlevélre feliratkozók adatairól. Az Adatkezelő a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozó adatait annak adattörlési kérelméig kezeli. A Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok vonatkozásában az Adatkezelő adattovábbítást nem végez.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törli az Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonását postai úton Adatkezelő irodájába (1012 Budapest, Márvány u. 17. 4.em. címre), elektronikus úton az info@merfoldyachting.hu e-mail címre küldheti.

D / COOKIE-k

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a látogató/ügyfél esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a látogató/ügyfél böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt látogató/ügyfél kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépésekor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem a látogató/ügyfél böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így ő mint felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A Weboldal megtekintése során, a látogató/ügyfél gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogató/ügyfél látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a látogató/ügyfél számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, eszközének paraméterei, a látogató/ügyfél által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról látogató/ügyfél dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált látogató/ügyfél és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a látogató/ügyfél igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a látogató/ügyfél számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani termékeinkről és szolgáltatásainkról.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó látogató/ügyfél önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az Adatkezelő tisztában legyen a felhasználó látogató/ügyfél korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal-használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a látogató/ügyfél eszközén, ameddig azokat a látogató/ügyfél nem törli.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért.

E / Egyéb adatkérés

A látogatók/ügyfelek által megadott egyéb adatokat az Adatkezelő kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

F / Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

Az Adatkezelő a honlapján tájékoztatja a felvételre jelentkező munkavállalókat adatkezelési gyakorlatáról.

A felvételre jelentkező munkavállalók kezelhető személyes adatainak köre: az önéletrajzban megadott adatok (a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím).

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintetti érdek.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyvezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait az Adatkezelő törli.

A Mérföld Yachting Kft. csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrzi meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. Az ezzel kapcsolatos hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kéri az Adatkezelő a jelentkezőktől és a hozzájárulás visszavonásáig őrzi.

G / Egyéb

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az Adatkezelő a Weblap látogatójára/ügyfélre vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogató/ügyfél egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Harmadik személy részére az adatokat csak akkor továbbítjuk, ha az ügyfél hozzájárult.

Amennyiben a látogató/ügyfél azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Adatkezelő szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Adatkezelő részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

 

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Az ügyfelek adataihoz a Mérföld Yachting Kft. ügyvezetése, munkavállalói és könyvelése férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozás során mind kellő gondossággal járnak el és csak az adatkezelés céljának megvalósítására használják fel a Mérföld Yachting Kft. által kezelt adatokat. Harmadik személy részére az adatokat csak akkor továbbítják, ha a látogató/ügyfél hozzájárult.

A Mérföld Yachting Kft. mint megbízó szerződést köt adatfeldolgozókkal (könyvelő iroda, weboldal szolgáltató) az adatfeldolgozói tevékenység ellátására. Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.  A Mérföld Yachting Kft.  és az adatfeldolgozó is vállalja, hogy megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására.

 

 1. A LÁTOGATÓ/ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Személyes adataik kezeléséről a látogatók/ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (adatfeldolgozók). A tájékoztatás postai úton Adatkezelő irodájában a 1012 Budapest, Márvány u. 17. 4.em. címen, elektronikus úton az info@merfoldyachting.hu e-mail címen kérhető.

Az érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adat-hordozhatósághoz.

A Mérföld Yachting Kft. az érintett tiltakozáshoz és korlátozáshoz való jogát a törvényen alapuló adatkezelések és a jogos érdeken alapuló adatkezelések vonatkozásában korlátozhatja.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a látogató/ügyfél saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben látogató/ügyfél a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal adatkezelőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Adatkezelő által elhelyezett cookie-kat.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. – www.webshark.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a látogató/ügyfél, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) segítségét is.

A Mérföld Yachting Kft.  adatkezelési tevékenységének belső szabályaihoz AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit vettük alapul.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

 1. FONTOS WEBCÍMEK

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Mérföld Yachting Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása látogató/ügyfél saját felelősségére történik.

Az oldalakon szereplő elírásokból adódó félreértések és károk miatt a Mérföld Yachting Kft. semminemű felelősséget nem vállal. Az oldalakon szereplő ajánlatok kifejezetten nem minősülnek – még azok elfogadása esetén sem- szerződést létrehozó, vagy kötelező szerződéskötési kényszert jelentő ajánlatnak.

 

Európai Utazási Biztosító